Khwab Ki Tabeer Online

Zaban Lambi Dekhna Zaban Moun Sey Bahir Nikli Dekhna
Zaban Par Baal Jamey Dekhna Zafran Dekhna
Zafran Ya Jo Sheye Khoshbodar Ho Us Ka Dekhna Zaher Khana
Zahid O Aalim Ko Dekhna Zalzala Dekhna
Zamard Khawa Ya Qowat Dekhna Ya Pana Zameen Ka Baat Cheet Karna
Zameen Ka Khodna Matti Khana Zameen Barabar Dekhna
Zameen Ko Botey Dekhna Zameen Ko Hilte Dekhna
Zameen Ko Teye Karna Zameen Main Ap Ko Girte Dekhna
Zameen Par Dalna Zameen Dekhna
Zamzam Pina Zanjeer Dekhna
Zanjeer Garden Main Bandhi Dekhna Zaqat Dena
Zard Surkh Bale Puraz Baro Kisi Shehyar Ya Mozey Main Dakhil Hote Dekhna Zarad Surkh Ka Dekhna
Zabsore Yani Bharr Aur Shahid Ki Makhi Dekhna Zenha Khawa Seerhi Par Charte Dekhna
Zenha Par Charna Zewar Dekhna
Zinda Ko Morda Dekhna Darya Sa Par Hota Dikhna

Comments

Copyright 2014 khawabkitabeer.com. All Rights Reserved.