Kaaf Sey Shroo Honay Walay Khawab

To See Dates in Dream Khate Main Chalna
Kaan Ka Juda Dekhna Kaan Ki Safai Karna
Kaan Main Chontiyan Ghustey Dekhna Kabab Khana
Kabotar Ka Dekhna Kacha Goshat Khana
Kafan Pehnana Kafore Dekhna
Kai Ka Phatetey Dekhna Kalha Dekhna
Kaman Banana Kaman Ma Teer Pana
Kamar Band Ka Tot Jana Chin Jana Aur Koi Nuqas Ho Jana Kamar Bandhna
Kamar Main Bandhey Howey Dekhna Kamar Rakhad Dekhna
Kambale Aurhna Kamli Ka Dekhna
Kaneez Ya Ghulam Ko Farokhat Karna Kangan Pehnana
Kanghi Balo Main Karna Kanghi Dekhna
Kanjshak Yani Ghar Wali Chirya Ka Dekhna Kapra Dhotey Dekhna
Karam Kalha Dekhna Kasam Dekhna
Kashtee Dekhna Kashtee Dobtey Dekhna
Kashtee Khoshki Main Dekhna Kashti Main Kisi Ko Picharna
Kashtee Main Sawar Hotey Dekhna Kashtee Samait Dobana
Kashtee Sey Khushki Main Utarna Kashti Ya Rebortey Dekhna
Kasrome Ko Apney Kaprey Ya Bistar Aur Cheezo Main Ghusa Howa Dekhna Katib Ka dekhna
Kawa Dekhna Kawa Latka Howa Neche Dekhna Gardan Ka
Kela Dekhna Ketab Ya Kahtot Khuley Howe Pana Ya Dekhna
Ketabe Ilam Faqha Waghira Ka Dekhna Ya Saliha Ilam Ki Kutab Ka Dekhna Khana Khatey Dekhna
Khate Ka Khushk Ho Jana Khate Katna
Khait Mian Jungle Ka Ho jana Kheera Kakrey Shaljam Waghira Ka Khawab Main Dekhna
Khichri Khana Kichar Main Girna Ya Phansna
Kiran Aftab Dekhna Kisi Ko Khawab Main Zebha Karna Yani Key Insan Ko
Koh Qafe Ki Sair Karna Konwa Khodna
Konwaye Main Girna Konawey Sey Pani Pilana
Konweya Sey Nekalna Kopnwaye Sey Pani Ka Josh Karna
Kowaye Sey Pani Khichna Konwaye Sey Pani Nikle Jana
Koreya Dekhna Korta Pehnana
Koyla Dekhna Koza Dekhna
Kuleyat Dewan Waghira Ka Dekhna Kutey Ka Goshat Khana
Kutey Ka Halye Howe Dekhna Kutey Ka katna Ya Bhonktey Dekhhna
Kutey Ko Bhonkta Dekhna Kuteya Ka Doodh Pina

Comments

Copyright 2014 khawabkitabeer.com. All Rights Reserved.