Khay Sey Shroo Honay Walay Khawab

Khachar Ghair Par Sawar Hote Dekhna Khachar Ko Khawab Main Dekhna
Khachar Ka Gushat Khana Khak Ka Khana
Khak Par Chalna Khameer Ka Doodh Pina
Kharboza Khana Khargoshe Dekhna
Kharma Khana Khawan Khaney Sey bahara Dekhna
Khetna Karana Ya Karate Dekhna Khone Apne Jisam Sey Zakham Key Behte Dekhna
Khush Ap Ko Dekhna

Comments

Copyright 2014 khawabkitabeer.com. All Rights Reserved.